Grunnen ga etter da renovasjonsbilen kjørte i Brannåsvegen