Minnegudstjeneste ga trafikale utfordringer på E6 ved Horg kirke