Tiltak mot rømt oppdrettslaks må settes inn med en gang, var budskapet fra Torstein Rognes i Elvene rundt Trondheimsfjorden under møtet med fiskeriministeren.

Vil ikke vente

- Det er viktig at tiltaket iverksettes samme år og at en ikke må vente til at det foreligger en rapport, sier Torstein Rognes som representerte Elvene rundt Trondheimsfjorden under møtet.

Rognes er også daglig leder ved Gaula natursenter og sekretær for Gaula fiskeforvaltning.

Sist onsdag møtte organisasjonene Elvene rundt Trondheimsfjorden, Sjømat Norge og Noregs Grunneigar- og Sjøfiskelag fiskeriminister Per Sandberg.

Les også: får tilskudd til drivtelling

Fikk raskt svar

– Vi sendte brev til departementet, og fikk komme inn på kort varsel, sier Rognes.

Hensikten med møtet var å ta opp hvordan en skal unngå at rømt oppdrettslaks får gytt i lakseelver som Gaula, og få til gode overvåkingsmetoder.

– Det er viktig for oss å ha en kontinuerlig overvåking og få automatikk i at oppdrettslaks tas ut før gyting, forklarer Rognes.

Les også: eventyrlig fiske i Gaula

Metoder

Gaula lakseforvaltning bruker kilenot i sjøen, skjellanalyse og drivtellinger for å avdekke om rømt oppdrettslaks kommer seg opp i elva. Dette har fiskevaltninga kjørt i tre år. Oppdages rømt oppdrettslaks, kan harpunering benyttes for å få tatt laksen. Rognes forteller at harpunering er utført i flere elver med godt resultat.

– Gaula har vært heldig, og det er lite innslag av oppdrettslaks. Det er imidlertid ingen grunn til å tone ned overvåkinga, sier Rognes.

Ønsker fortgang

I dagens forskrift må forvaltninga vente på en rapport før det kan settes inn tiltak, og dette mener organisasjonene tar for lang tid. De ønsker raskest mulig tiltak om det avdekkes at det er rømt oppdrettslaks oppover i elvene uavhengig av prosentvis innslag.

– Det er også viktig å ha god oversikt på bestandsstatus for å foreta en risikovurdering. Dette setter krav til metodene, forklarer Rognes.

Under møtet møtte organisasjonene stor velvilje hos statsråd Sandberg.

– Vi er uenig i forskrifta, og vi ønsker å få endre den, sier Rognes.

les mer om møtet med fiskeriministeren