Cartrans som driver med transport av biler fra kontinentet til Norge, har sin base og verksted bare rundt 100 meter fra fjørfebedriften. Ledelsen hos Cartrans er villig til å være med på en løsning mot at transportbediften får anledning til å kjøpe den game Esso-stasjonen og flytte sin virksomhet dit.

Esso-stasjonen

Det er kommunen som eier den tidligere Esso-stasjonen som de siste årene har vært brukt til brannstasjon og utgangspunkt for LNT-etatens uteseksjon. Men kommunen trenger ikke lenger den gamle Esso-stasjonen, fordi det er planer om å flytte brannstasjonen og basen for uteseksjonen, samt det kommunale sandlagret til Soknes leir som kommunen nettopp har kjøpt av Forsvaret. Sektorsjefen la ikke skjul på at det hastet med å få den skisserte kabalen til å gå opp. Norsk Kylling har press på seg for å installere renseanlegg for prosessvannet. Utstyr er for lengst bestilt fra Nederland, men under detaljprosjekteringen har det kommet fram at fjørfebedriften har for liten plass i egen fabrikk for montering av to digre tanker som inngår i det planlagte renseanlegget.

Ingen god reklame

Hovedutvalgsleder Olav Edvin Heggvold (Ap) understreket at det er veldig viktig å få på plass renseanlegget så snart som mulig og før laksesesongen begynner, slik at man unngår tilsvarende episoder som sist sommer. ¿ For det var ingen god reklame verken for Midtre Gauldal, Støren eller Gaula.

Men ikke alle politikerne er begeistret for kabalen som er lagt. Særlig Roger Refseth (Frp) og Eystein Folstad (V) likte dårlig tanken på at Cartrans skal innta den gamle Esso-stasjonen og hevdet at det er en aktivitet som tilfører området mer støy. Noe som vil være uheldig for beboerne i nærheten.

Engan vel

Men flertallet på fem ga sin støtte til rådmannens innstilling. Det store spørsmålet blir nå hvorvidt salg av den gamle Esso-stasjonen til Cartrans vil være i samsvar med eksisterende reguleringsplan som sier at dette området skal være reservert for offentlig formål.

- Blir mønsterbedrift

Sektorsjef Strand hevdet at Cartrans ikke vil bety nevneverdig mer støy i ¿Esso-området¿ enn det har vært til nå og at den støyen det er snakk om, ligger innenfor det som må anses som akseptabelt. Han poengterte at når det nye renseanlegget hos Norsk Kylling kommer på plass vil fjørfebedriften bli en mønsterbedrift på utslipp.

Den tidligere Esso-stasjonen: Om kort tid kan Midtre Gauldal kommune komme til å selge den gamle Esso-stasjonen i Engan til Cartrans som ledd i en kabal for at Norsk Kylling kan få overta Cartrans bygning som etter planen skal huse fjørfebedriftens nye renseanlegg for prosessvann fra kyllingslakteriet.