Da barnehage-

opptaket var ferdig, sto hele 108 barn på venteliste. En stor del av disse barna bor i nedre Melhus, og foreldrene var svært frustrert. I ettertid er ytterligere 20 barn kommet til på lista.

Storinntak

Førstekonsulent Magnhild Knudsen i personal- og serviceseksjonen sier at kommunen ikke har klart for seg hvor mange som står igjen på lista. Kommunen vil gå gjennom tallene når den nye private barnehagen står ferdig i løpet av de nærmeste ukene. Men mye tyder ifølge Knudsen på at det bare er noen få igjen på ventelista. Det finnes også familiebarnehager med ledig plass.

Søknadsfristen til barnehageplass er for lengst gått ut, og likevel kommer det inn nye søknader.

- Vi har et jevnt sig av telefoner fra foreldre som lurer på hvordan barnehagesituasjonen er, forteller Knudsen som legger til at det merkes at innflytting i det nye boligfeltet på Brekkåsen har startet.

I hovedsak ser det ut til at det er de yngste barna som mangler plass. Knudsen sier at det er en tendens til at ganske mange søker om permisjon for de minste straks de har fått plassen, og det kan skyldes at foreldrene har ordnet seg på annet vis eller skal være hjemmeværende.

Utvidelser

- Vi går videre med Strandvegen barnehage, men venter med bygging inntil vi vet om det er behov for den. Der skal det bli to nye avdelinger med minst 36 plasser, sier Knudsen.

En annen stor barnehage er også i emning, ettersom foreldre har planer om å bygge nok en barnehage i regi av Trygge Barnehager, og denne gangen på Løvset. Foreldrelaget har fått kommunal garanti, men ifølge Knudsen er det ikke kommet søknad om godkjenning av barnehagen.

Tendensen er at det er fullt i alle de kommunale barnehagene nå, og at dekninga er bra på steder som Kvål og Flå. Derimot er det barn fra Lundamo som er i andre barnehager enn der foreldrene ønsker de skal være. Barna er ikke i de barnehagene som vil virke naturlig geografisk sett.

- Kjempefornøyd

I motsetning til partikollega og skaunordfører Asbjørn Leraand, hilser hun Trygge Barnehager velkommen.

- Jeg tror vi ennå ikke har sett toppen av barnehagebehovet. Ikke alle søker om plass, fordi de tror det ikke er vits i det, sier Løvseth som anbefaler at Strandvegen barnehage blir utvidet.

KAN BLI FLERE: Ifølge politiske planer skal Strandvegen barnehage utvides med to nye avdelinger, og da får Dariush, Andre, Julian, Jørgen, Hannah og Markus flere lekekamerater.