Den foreslåtte reguleringsplanen for Forsetmoen lar seg ikke gjennomføre. Det skaper store problemer for Midtre Gauldal kommune.

- Jeg frykter toget har gått for ny fylkesvei og ny bru over Fora på Forsetmoen. Det er svært beklagelig, sier ordfører Erling Lenvik (Ap).

Komplisert sak

Da kommunen startet arbeidet med ny reguleringsplan i fjor var planen å bygge ny bru over Fora, omtrent mellom dagens bru og den nye riksveibrua.

Siden Statens vegvesen snart kutter dagens forbindelse med Forsetmoen, må det bygges ny atkomstvei umiddelbart. Vegvesenet skal bygge om den eksisterende grusveien fra nybrua og til rundkjøringa ved skolen. Hadde reguleringsplanen vært i boks, kunne vegvesenet betalt veien til den planlagte brua, som det altså ikke blir noe av.

Dobbelt så dyr bru

- Det kom en del innvendinger på forslaget til reguleringsplan. Blant annet måtte brua bli nesten dobbelt så lang for å unngå flom-problemer i elveløpet. Men det medførte at brua ble dobbelt så dyr. 20 millioner kroner var utgangspunktet, men prisen endte opp et sted mellom 40 og 50 millioner. Og fylket krevde at Midtre Gauldal kommune måtte forskuttere dette. Det har vi ikke råd til, sier Lenvik.

Veien som vegvesenet bygger, vil gå mellom skolen og barnehagen. Det syns ikke ordføreren er noen god løsning.

- Vi hadde helst sett at trafikken ble styrt unna skole- og barnehagebarna, sier han.

Plan B også vanskelig

En annen løsning, som også ble foreslått i reguleringsplanen, er en vei som går langs den nye riksveien, og tilbake mot dagens butikk.

- Det er også en utfordring vi ikke greier å få til raskt nok til at vegvesenet kan unngå veien mellom skolen og barnehagen, sier Lenvik.

Men det er ikke alt. Reguleringsplanen lar seg ikke godkjenne fordi en av grunneierne nekter arkeologiske undersøkelser på sin eiendom.

PESSIMIST: Ordfører Erling Lenvik tror ikke kommunen får forslaget til ny reguleringsplan i boks.