Ap, SV, KrF og V i Melhus vil blant annet sørge for flere sykehjemsplasser, ny Lundamo skole, flere lærere i skolen, og bedre standarden på veiene. Eiendomsskatt kan bli vurdert for å skaffe nok penger.

Det politiske styringsdokumentet ble mandag lagt fram for pressen.

- Dokumentet er både et svar og et signal til velgerne. Dessuten er det en marsjordre til administrasjonen om hvordan vi vil at kommunen skal utvikle seg, sier gruppeleder Gunnar Krogstad.

Lista er altså lang for gode tiltak, men først av alt vil partiene ha fram at det trengs en økonomi til å gjennomføre tiltakene. Når det legges fram tiltak, skal det også opplyses om hvilke konsekvenser de gir.

- Vi sier ikke noe om eiendomsskatt, men vi sier at den må utredes, sier Krogstad.

Erling Bøhle (Ap) som i dag etter avtalen skal velges som ordfører, er klar på hva som ikke er aktuelt.

- I forrige periode valgte vi en ganske dramatisk nedskjæring med 30 årsverk bort. Vi kan ikke fortsette med det. Salg av aksjer i TrønderEnergi gir kortsiktige inntekter, og vi har i stedet valgt å kjøpe oss opp, sier Bøhle.

Kommende varaordfører Hallgeir Solberg (KrF) sier at de fire partiene innser at noen av punktene i erklæringa koster relativt mye. Alternative inntekter må derfor utredes, mener de fire partiene.

- Når mulighetene for økte inntekter er utredet, skal vi ta stilling. Vi kommer ikke lenger nå på om vi er for eller imot eiendomsskatt, sier Solberg.

Les mer i Trønderbladets tirsdagsutgave!

SAMARBEIDER: - Grunnpillarene skal være folkevalgt styring, en sunn økonomi, trygghet og kvalitet på tjenestene, et høyt servicenivå og en aktiv næringspolitikk, er ett motto for samarbeidserklæringa for Lillian Thomassen (V), Gunnar Krogstad (Ap og gruppeleder), ordfører Erling Bøhle (Ap), Aud H. Kvalvik (SV) og varaordfører Hallgeir Solberg (KrF).