Da Anders A. Bolland i Flå ble født for 60 år siden, var navnevalget klart. I 11 generasjoner har eldste sønn fått navnet Anders.

Navnet Anders har gått igjen i 11 generasjoner siden 1700-1800-tallet, og bokstaven A er satt inn etter Anders. A står for Anderssønn. Da Anders fikk en sønn, fikk han naturligvis navnet Anders. Til daglig går dagens 60-åring under navnet Anders A senior, mens sønnen er junior.

- Iderikdommen når det gjelder navn er ikke stor, men jeg har veldig stor sans for denne tradisjonen, sier Anders A, som blant annet er kjent som rallykjører.

- Jeg hadde en ambisjon om at sommeren det året jeg fylte 60 år, skulle jeg kjøre rally, sier 60-åringen som startet i Rally Trøndelag i slutten av juni, og var den eldste kjøreren. Anders var for øvrig en av ildsjelene bak Rally Trøndelag som hadde deler av runden i Melhus og Skaun.

Snøscooter og rallykjøring har vært viktige interesser for Anders. Han var en pådriver for å få bygd banen på Bollandsmoen i 1983, og han kjørte der selv fra 1983 til 2000. Innimellom måtte han ha opphold på grunn av ryggvondt. Han deltok både i nasjonale og internasjonale løp, og forteller at han gjorde det sånn midt på treet resultatmessig. Da hadde han verken tid eller råd til å satse.

PS! Hele 60-årsintervjuet med Anders stod på trykk i Trønderbladet torsdag 25. oktober!

ANDERS: Navnet Anders har gått igjen i 11 generasjoner siden 1700-1800-tallet, forteller Anders A. Bolland.