Parkeringsplassen der den tidligere Elverhøy skole sto, bør gjøres om til et felt for kyss og kjør, foreslår Jorid Jagtøyen (Sp) som la fram ideen i Melhus formannskap.

Området bør i tillegg dekoreres med hjerter, anbefalte Jagtøyen som hadde ideen om et kyss og kjør-felt fra St.Olavs hospital der det er satt av plass til å slippe av livsledsager som er på vei til jobb. Parkeringsplassen ved tidligere Elverhøy skole blir i dag brukt av ansatte ved skolene, og Stine Estenstad (H) mener det er på høy tid å få fjernet det rustne sykkelstativet som står igjen etter Elverhøy skole.

Tanken er at foreldre skal kjøre til parkeringsplassen, gi sine barn et avskjedskyss og så kjøre ut av området. I dag kjører foreldre helt fram til skolene, og skaper farlige situasjoner for andre barn ifølge Aud H. Kvalvik (SV).

Formannskapet er enige om å be komité for teknikk og miljø om å se på en skiltplan for hele skoleområdet. Et ønske fra politikerne er å få satt opp innkjøring forbudt-skilt ved Gimse skole for å få vekk foreldretrafikken.