- Konklusjonen er at inngrepene som er gjort i det aktuelle terrenget ikke er en veg, men en utbedret sti. Det er ingen tvil om at det er gjort inngrep av varierende størrelse, men det er definitivt ingen veg. Saken er dermed henlagt, sier politiadvokat Nils Kristian Grønvik i økonomiavsnittet ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Det var 11.oktober i 2005 Naturvernforbundet anmeldte Flå sameie, som består av 45 grunneiere. Naturvernerne mente at grunneierne hadde påbegynt vegbygging i enden av Rangåvegen som slutter vel fem kilometer etter at du har tatt av ved Fremo Leir i Flå. Dette var ifølge Naturvernforbundet i strid med plan- og bygningsloven i Melhus kommune.

Representanter fra kommunen har vært på befaring i området. Men i likhet med politiadvokat Grønvik har også de konkludert med at det ikke er snakk om en veg som er påbegynt, men en utbedringen av den eksisterende stien.

- Litt voldsomt

- Fem personer fra sameiet er avhørt i saken. I tillegg har vi innhentet dokumenter fra både kommunen og fylkesmannen. Stien er ikke farbar med verken bil eller traktor på grunn av sin beskjedne bredde. Men det ser stygt ut på enkelte plasser i terrenget etter at maskiner er brukt til utbedringa, noe som betyr at de har gått litt voldsomt fram. Om det er tiltenkt en veg på strekningen, vet ikke jeg. Men jeg har kun tatt stilling til om det er en veg eller ikke, og konklusjonen er klar: Det er ingen veg, konstaterer Grønvik.

- At saken er henlagt, betyr ikke at grunneierne kan bruke stien til kjøring av for eksempel firhjulstrekkere. Det er ikke aktuelt i det hele tatt, sier Grønvik.

- Skal kjøre med traktor

- Målet når prosjektet er ferdig er at vegen skal bli farbar for traktor, sier avtroppende leder i Flå sameie, Ketil Reitan.

Han er på vegne av de 45 grunneierne glade for at saken er henlagt.

HENLAGT: Vel fem kilometer fra Fremo leir i Flå starter stien som Flå sameie har utbedret. Naturvernforbundet anmeldte grunneierne fordi de mente det var bygging av veg. Men politiet helna saken med konklusjon om at det kun var snakk om utbedring av en eksisterende sti. Foto: Gunn Heidi Nakrem