Ordfører Erling Bøhle vil avvente trafikkutviklinga i miljøgata før han beordrer oppsetting av

trafikklys.

- Jeg vil gjerne se hvordan gang- og biltrafikken utvikler seg. Det bygges jo opp ei gate på fotgjengernes premisser, sier ordfører Erling Bøhle.

Melhus Fremskrittsparti spurte i formannskapet om administrasjonen ikke er pliktig til å følge opp vedtaket kommunestyret gjorde om gjenoppsetting av trafikklys i miljøgata. Tidligere var det to trafikklys i Melhusvegen, og begge ble revet da bygging av miljøgata startet.

Fremmedelement

- Vegvesenet mener trafikklys i ei miljøgate er et fremmedelement. De har også sagt nei til å bevilge penger til lys. Selv er jeg veldig betenkt på å ha et trafikklys i sørdelen av miljøgata. Jeg så selv da det var trafikklys i Løvsetkrysset, at en ble stående i rundkjøringa på grunn av rødt lys. Det blir flere muligheter nå til å krysse gata, og fotgjengerfeltet blir på høyde med fortauet, sier ordfører Bøhle.