Elever ved Melhus videregående skole kan miste eksamen om de skal ha sensor fra en streikende skole.

Fra onsdag er det varslet opptrapping av streiken blant organiserte i Unio og Fagforbundet, og rektor Helge Bjørn Bæverfjord ved Melhus videregående skole sier at skolen kan bli indirekte berørt.

Det kan skje ved at elever på skolen skulle hatt sensor fra en streikerammet skole eller ved at ansatte ved Melhus videregående skole skulle ha vært sensor ved en streikerammet skole. En sensor i streik kan naturlig nok ikke møte ved Melhus videregående skole.

- Sjansen for at vi blir indirekte berørt, er reell. Vi blir imidlertid ikke streikeskole slik det ser ut til å være nå, sier Bæverfjord.

Rektor Bæverfjord opplyser at det denne uka er praktiske eksamener i idrettsfag. Neste uke og uka deretter er det både praktiske eksamener på yrkesfag og muntlig eksamener.

Rektoren har foreløpig ikke fått noen beskjed fra Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet om hva som vil skje med vitnemålet til de elevene som mister eksamen. Men han peker på at det ut fra tidligere prosedyrer er gitt dispensasjoner slik at elever kommer inn på høgskoler og universitet. Det skjer ved at elevene får standpunktkarakter på vitnemålet og at det anmerkes hvorfor eleven ikke har eksamenskarakter.

Ved Skjetlein videregående skole var rektor i går opptatt med møtevirksomhet, og var derfor utilgjengelig.