Melhus kommune har 59 barn på venteliste til barnehagene, og ikke alle kan forvente å få plass i løpet av sommeren.

- Det må bygges nye barnehager, og det er ikke gjort i en håndvending. Melhus har ikke full barnehagedekning, sier virksomhetsleder Siri Thanem.

Mange av de 59 barna bor i nedre Melhus. Thanem opplyser at barna enten er i gruppa som ikke har rett på plass fordi de er født etter 1. september eller at foreldrene har søkt etter hovedopptaket. Det kommer også familier flyttende til kommunen slik at antall barn i den aktuelle aldersgruppa stadig øker.

Mange små

- Det er mye større søking fra barn under tre år enn vi hadde forventet, sier Thanem.

Alt håp er ikke ute for foreldrene til de 59 barna. Torsdag var det klagebehandling, og Thanem sier at barnehagene har satt av ankeplasser. Videre har to familiebarnehager søkt om godkjenning, og Thanem sier at disse vil bli tatt i bruk til høsten om alt går etter planen. Begge har varslet at de kan ta åtte barn hver slik at det totalt blir 16 barnehageplasser. Den ene er Humla familiebarnehage som komite for liv og lære 9. juni skal vurdere om barnehagen godkjennes. May Grethe Berntsen og Vigdis Thomassen står som søkere bak Humla familiebarnehage.