EGGKLEIVA: Flere fra samme området ved Laugen i Skaun, har fortalt om utrivelige opplevelser.