I den sørlige delen av Melhusvegen er asfalt lagt på veien slik at det ikke er fullt så humpete. Den nordlige delen medfører slalåmkjøring mellom anleggsmaskiner, men også her skal det snart bli lettere å ta seg fram.

Kommunen har fått en del henvendelser om vanskelige kjøreforhold i den kommende miljøgata, men Gløtvold trøster med at den som venter på noe godt, ikke venter forgjeves.

Asfaltfresing

- Fortau og veibane er i ferd med å bli reetablert, forteller prosjektleder Lars Gløtvold i Melhus kommune.

Asfalten skal freses opp, og så blir veien tatt ned 10-20 centimeter før det legges nytt asfaltdekke. Gløtvold opplyser at det skal lages nye busslommer ved trafikkskolen og Kroakvartalet. Trafikklyset vil bli fjernet. I Løvsetkrysset er trafikklyset allerede fjernet, mens det neste år vil bli satt opp et brukerinitiert lyskryss et sted mellom krysset Melhusvegen/Gimsevegen og Løvsetkrysset. Oppsettinga skal skje i samråd med vegvesenet og funksjonshemmedes organisasjoner.

I den sørlige delen skal gata heves 11 centimeter, og asfaltlaget som er kommet nå, blir en del av oppbygginga av miljøgata. Først til våren blir det satt ned kantstein, og Gløtvold sier at det skjer så fort telen har gått ut av jorda og forhåpentligvis like etter påske.

GJENOPPBYGGING: Kantstein og busslomme kommer etter hvert i gata forbi blant annet trafikkskolen.