Flora Nduku og samboer Kjell Nordtømme fikk litt av et sjokk da de fikk ei regning på nesten 47.000 kroner etter at sønnen ble tatt i all hast med keisersnitt på St. Olavs hospital. Keisersnittet berget livet til gutten som fikk store problemer etter at Flora fikk epiduralbedøvelse. I tillegg har de fått regning for ultralydundersøkelser. I Norge dekkes vanligvis mors utgifter ved svangerskap og fødsel.

Tirsdag var Flora og Kjell på møte med NAV, og Kjell forteller at NAV stilte med blant annet jurist.

Rettsløs

- Vi fikk høre at Flora ikke har rett på noe, og hun er i praksis rettsløs. Utlendinger i fengsel har flere rettigheter enn hun har. NAV hadde heller ingen løsning på spørsmålet om forsikring gjennom trygdevesenet fordi Flora ikke har inntekt. Vi er i en fryktelig kinkig situasjon. Nå tør Flora ikke gå ut fordi hun er redd noe skal skje, sier Kjell oppgitt.

Han reagerer sterkt på at NAV kunne hente ut opplysninger om Flora gjennom Utlendingsdirektoratet (UDI). I møtet skyldte NAV på treg saksbehandling i UDI.

- Flora har søkt om opphold i Norge, og søknaden vil bli avslått. Vi har derfor søkt om familiegjenforening på grunn av gutten, men det kan ta ti måneder før det kommer noen avgjørelse., sier Kjell.

Flora kom til Norge for å jobbe etter å ha fått arbeidstillatelse her. Deretter dro hun tilbake og søkte så om opphold i Norge. En søknad til UDI koster 3000 kroner. Kjell forteller at hun er vant til å arbeide, og at hun allerede har fått seg arbeid på et hotell i Trondheim. Jobben vil hun starte i så fort det er praktisk mulig. Paret har planer om å gifte seg, men det tar tid å få de nødvendige papirene fra Kenya.

Innsamlingsaksjon

Familien har fått mye sympati etter at deres historie ble kjent gjennom Trønderbladet. En av dem som reagerte med vantro på sjokkregninga, var Beate Michelsen fra Klæbu. Hun er samboer med en kenyansk mann, og fikk ingen regning da datteren ble født. I sympati har hun startet en innsamlingsaksjon i navnet til gutten. Kontoen er i Melhusbanken, og har kontonummer 4230 54 28757.