FAU på Venn skole mener kommunen burde ha varslet dem om kyllingfjøset som skulle settes opp. Men ting har roet seg på Venn etter et møte mellom bonden og foreldre.

Forrige onsdag holdt FAU på Venn skole et møte om kyllingfjøset som settes opp ved skolen.

- Det var et veldig greit møte. Han som bygger fjøset var der, og det var nok veldig greit for både ham og foreldrene å snakke om dette. Vi fikk diskutert og klarert opp ting, sier FAU-leder Marit O. Eggen.

FAU vil likevel skrive et brev til Skaun kommune. Her sier de ifra om at kommunen burde ha varslet skolen og foreldrene om det kommende kyllingfjøset.

- Da kunne vi ha sluppet dette, sier Marit O. Eggen.

Hun anser saken nå for å være over, ting har roet seg.

Det som kan bli et mulig problem er trafikken. Innkjørselen til kyllingfjøset går gjennom skolegården. Men slik de har forstått det vil det meste av trafikk i forbindelse med kyllingdriften foregå når skolen er stengt.

Fjøset har skapt mye rabalder, og en del foreldre har hatt sterke reaksjoner på at det settes opp et kyllingfjøs like ved skolen.