Nav Sør-Trøndelag peker på at ledigheten i fylket er stabil og at den faktisk har gått ned siden i fjor på denne tida. Snittet for Sør-Trøndelag er 2,5 prosent.

I Midtre Gauldal er det 85 arbeidsledige, i Melhus er 192 uten jobb, mens Skaun har 94 ledige.

Tilgangen på nye stillinger er litt dårligere enn i starten av 2012, og forekjellen er mest synlig i bygg og anleggsbransjen (-55 %) og iyrker innenfor ingeniør- og ikt-fag (-38 %), rapporterer Nav. Innenfor undervisninger det motsatt, der har tilgangen på stillinger økt med 26 prosent.

14 kommuner med nedgang i ledighet

I 14 av fylkets kommunersynker ledigheten i januar. Skaun er en av dem, det er 13 færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor i Skaun.

Ledighet (i prosent):(avvik fra utgangen av januar 2012 i parentes)

Melhus: 2,4 (2 færre ledige)Midtre Gauldal: 2,7 (2 flere ledige)Skaun: 2,6 (13 færre ledige)

Lavest ledighet: Rennebu (1,6 %), Osen (1,7 %) og Holtålen (1,8 %).

Høyeste ledighet: Hitra (4,2 %) , Roan (3,1 %), Oppdal (2,9 %) og Ørland (2,9 %).

Trondheim 2,5 prosent

Gjennomsnitt fylket: 2,5 prosent