Ser fram til å starte som sokneprest i Midtre Gauldal

foto