Melhus kirkelige fellesråd behandlet torsdag ettermiddag saken om kantor Bjørn Vevang skal sies opp eller ikke. På tampen av fjoråret fikk kantoren varslet om oppsigelse.

Hva sier fungerende leder av fellesrådet

- Vi gjorde et vedtak, og vedtaket er ikke offentlig ennå fordi det er en personalsak. Vedtaket skal gjøres kjent for dem det gjelder, sier Sigmund Gråbak.

Gråbak er nestleder i fellesrådet, og fungerte som leder i Knut Bergs sykefravær.

- Ingen har innsyn i protokollen ennå. Det var et enstemmig vedtak, sier Gråbak.

- Har dere søkt om advokatbistand?

- Ingen kommentar, sier Gråbak.

- Hva synes du om demonstrasjonen utenfor rådhuset i forkant av fellesrådsmøtet?

- Jeg var ikke på kontoret, og var ikke utsatt for den. Aksjonsgruppa styrer ikke denne saken.

Gråbak opplyser at han hadde møte med deler av aksjonsgruppa på onsdag etter at de hadde bedt om møte.

- Det var ikke et møte der vi kom lenger, sier Gråbak.

Vedtaket fellesrådet gjorde om å engasjere en orgelkonsulent som skal jobbe faglig sammen med kantoren, står ved lag. Det opplyser Gråbak.

Hva sier kantoren?

Kantor Bjørn Vevang er fortsatt sykemeldt.

- Jeg er veldig glad for støtten jeg har fått fordi jeg er veldig glad i jobben min. Utover det er jeg rådet til å si minst mulig, sier Vevang.

Vevang sier at han har fått vite rammene rundt vedtaket fellesrådet har gjort, men at han ikke får si hva vedtaket inneholder fordi det er unntatt offentlighet. I tillegg har han fått beskjed om at det er utsatt innsyn i vedtaket. Hvorfor, vet han ikke.

- Jeg avventer utfallet, og så får vi se, sier Vevang.

Vevang legger ikke skjul på at han har søkt andre jobber enn i Melhus, og at han har søkt seg bort på grunn av brevet om mulig oppsigelse.

- Hvis fellesrådet vil ha meg, kommer jeg tilbake. Jeg er innstilt på å gjøre det beste for orgelsaken. Hvis arbeidsforholdet opprettes, vil jeg forholde meg til de vedtak fellesrådet gjør, sier Vevang.

- Deltok du under møtet aksjonsgruppa arrangerte torsdag kveld i Prestegårdslåna?

- Ja. Det var mye folk der, sier Vevang.

Les også: demonstrasjon for kantoren

demonstrasjonen