Feltet er godkjent og regulert, og var allerede med i den forrige kommuneplanen. Denne delen vil inneholde 23 eneboliger, og konsentrert småhusbebyggelse. Til sistnevnte kategori er det avsatt ni dekar, og Fagernes opplyser at byggefirma vil bli invitert til å gi tilbud. Leiligheter har slått godt an i Melhus, og utbyggerne prøver seg nå på områder som ikke ligger helt i sentrum.

Byggestart i sommer

- Feltet er det eneste som blir byggeklart i nedre Melhus i år og muligens også neste år, sier Fagernes.

Veiatkomsten til det allerede utbygde feltet på Brekkåsen har lenge vært omstridt, og Fagernes sier at det vil bli bygd ny vei til feltet når Brekkåsen skole kommer. Da vil kommunen ha muligheten til å stenge av Bjønnvegen og legge om trafikken for å spare Gimse-feltet. Etter planen skal den nye skolen stå ferdig til skolestart i 2006.

Ytterligere utbygging på Brekkåsen ser Fagernes ikke for seg vil skje med det første ettersom det ikke er avsatt mer til boligbygging i den nye kommuneplanen. Fagernes sier at tomteselskapet enten må søke om dispensasjon eller få kommuneplanen revidert om feltet skal utvides.

Løvset neste

- Vi har stor pågang av folk som vil bygge, og det skyldes at det er veldig vanskelig for folk å byen å få tak i tomt til fornuftig pris. 80 prosent av dem som søker om eneboligtomter er småbarnsfamilier, og de er avhengig av skole og barnehage, sier Fagernes.

Fortsatt er det slik at tomter i nedre Melhus etterspørres mest. Imidlertid har salget av tomter på Lundamo gått bra, og Fagernes sier at bare siden jul er det solgt fire eneboligtomter der. Bare to tomter er igjen. Flest tomter er det igjen på Hovin og Korsvegen. For Kvåls og Lers del venter tomteselskapet på kommuneplaner.

NABO: Tomtene i feltet like ved det nye gikk unna i forrykende tempo, og husbyggerne kan nå belage seg på å få nye naboer.