Framtida for økologiske matvarer gjør at familien Stjern satser friskt som gårdbrukere. Lena og Erlend overtok på Kvammen for tre år siden, og hadde sitt første år med godkjent økologisk produksjon i fjor. Mange i nabolaget har satset økologisk, og det var visjoner og erfaringer herfra som medvirket til at de tok valget.

Lønnsomt

- Vi gjorde grundige økonomiske beregninger før vi satset. Mjølkekvota var forholdsvis lita, med 72.000 liter. Vi ønsket å utvide denne, og satse mer på kjøttproduksjon. Nå er vi oppe i 89.000 liter, og har fått et fjøs med plass til rundt 70 dyr. Vi er ikke i tvil om at investeringa lønner seg, sier Erlend.

Det nye fjøset har løsdrift. Denne investeringa måtte de uansett ha gjort innen sju år. Påbygget inneholder 175 kvadratmeter husdyrrom og full gjødselkjeller med ny kapasitet på 700 kubikkmeter.

- Hva med miljøbegrunnelser for å satse økologisk?

- Jo, de var nok med, men vi ønsker ikke at økologisk drift skal gi noen slags heltestatus. Det er kvalifiserte grunner for å drive både konvensjonelt og økologisk. Forrige generasjon på gården brukte lite kunstgjødsel og sprøytemidler, så vi føler på en måte at vi viderefører en tradisjonell tankegang. Når vi valgte å satse økologisk er det ikke minst fordi dette gir spennende faglige utfordringer, sier Lena og Erlend.

Bønder over natta

Familien var egentlig ikke forberedt på å overta Lenas heimgård på Kvammen. Hun har nemlig en eldre søster. Men da det ble klart at hun ikke overtok gården, måtte Lena og Erlend ta en avgjørelse. Begge hadde deltatt i drifta i mange år, og visste hva de gikk til. Valget var ikke vanskelig, og de har aldri angret. Familien med tre barn solgte huset noen hundre meter unna, og flyttet inn i det ene av to bolighus på gården. Erlend har fortsatt å drive snekkerfirmaet sitt med to andre ansatte, mens Lena sa opp jobben i barnehagen.

Melhus tidlig ute

Bønder i Melhus startet tidlig med omlegging til økologisk drift. Kua kom først, men i de siste åra har også kornprodusentene kommet etter. Melhus har 6.972 dekar økologisk grovfordyrking og 3.430 dekar korn. Når det gjelder grovforareal er det bare Midtre Gauldal som kommer i nærheten, med 6.108 dekar. De andre kommunenes areal til økokorn ligger milevis under, med 871 dekar i Trondheim og 392 dekar i Skaun. Tallene inkluderer areal under omlegging.

Godt rykte

Veileder i Midt-Norsk Økoring, Anders Eggen fra Melhus forklarer hvorfor omfanget har blitt så stort i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun. - Vi har flinke bønder som er gode ambassadører for økologisk drift. De naturgitte forholda er gode når det gjelder jord og klima.

Miljøsynspunktene har også slått godt an. Alle de tre kommunene ligger i et område der Tine Meierier gir ekstra tillegg for økologisk mjølk. Og til slutt må vi nok si at fagmiljøet og rådgivninga har vært god i dette området, sier Anders Eggen.

Høgt over

Omfanget av økologisk produksjon vokser hvert år. Stortinget har som mål at ti prosent av jordbruksarealet skal være økologisk innen 2010. I dag ligger gjennomsnittet på tre prosent, eller 3,7 hvis man regner med areal under omlegging. Melhus ligger på hele 14,8 prosent, Skaun på 13,1 prosent og Midtre Gauldal på 11,5 prosent. Da er arealene til både grovfor, korn og potet medregnet. To kommuner i Sør-Trøndelag ligger høgere enn Melhus når det gjelder prosenttall.

Dette er kommuner med langt mindre totalareal og nesten ingen korndyrking, nemlig Holtålen (26,7 prosent økologisk areal) og Frøya (19,8 prosent).

På topp i landet

Det er Debio, kontrollorganet for økologisk landbruk i Norge, som nettopp har utgitt statistikk for 2003. Her finnes ingen rangering av kommunene, men det er ikke utenkelig at Melhus, Skaun og Midtre Gauldal ville ha kommet på ei ti-på-topp liste for hele landet.

Best på økodyrking i Sør-Trøndelag

Økologisk areal (inkludert areal under omlegging) og hva dette utgjør i prosent av alt jordbruksareal i kommunen:

Melhus: 10.445 da, 14,8%

Midtre Gauldal: 6.272 da, 11,5%

Rissa: 4.947 da, 8,8%

Holtålen: 4.745 da, 26,7%

Skaun: 4.348 da, 13,1%

Trondheim: 2.326 da, 3,8%

Kilder:

Debio

Statens Landbruksforvaltning

GLEDER SEG: Dagros skal flytte over fra en fastbundet tilværelse til et åpent landskap med liggebåser og mjuke matter.