Hvem som skal sitte i Skaun formannskap den neste valgperioden ble klart på onsdag.

Blant de sju medlemmene kommer fire fra flertallskonstellasjonen Sp, Frp, H og KrF, mens de øvrige tre kommer fra opposisjonen.

Skaun formannskap vil kommende periode bestå av: Jon P. Husby (Sp), Jan Ole Sund (Frp), Helen Hol (H), Torill G. Hynne (Sp), Lars A. Pedersen (Ap), Anne-Lise Eidsvåg (V) og Bjørn Hammer (Buviklista).

På samme møtet ble også valg av ordfører og varaordfører offentliggjort. Det ble som kjent Jon P. Husby og Jan Ole Sund.

Når det gjelder hvem som skal sitte i de ulike utvalg, råd og nemnder i Skaun kommune fram til det neste kommunevalget i 2011, blir det først klart i et nytt møte 17. oktober.

I POSISJON: Jon P. Husby (Sp), ordfører
I POSISJON: Jan Ole Sund (Frp), varaordfører
I POSISJON: Helen Hol (H)
I POSISJON: Toril Grøttjord Hynne (Sp)
I OPPOSISJON: Lars Arne Pedersen (Ap)
I OPPOSISJON: Anne Lise Eidsvåg (V)
I OPPOSISJON: Bjørn Hammer (Buviklista)