Også tidligere har det vært utspill fra skolens side overfor kommunen i håp om at grasbanen like ved hallen kan få kunstgrasdekke. Lærere ved skolen mente det skulle være en kurant sak å få laget en slik bane, og at det ikke burde koste så mye for kommunen fordi fylkeskommunen som eier av Melhus videregående skole, kan gå inn med tilskudd.

Arenasituasjonen

Denne gang har skoleutvalget ved Melhus videregående skole gjort vedtak for å påpeke arenasituasjonen for utendørsidretter i nedre Melhus. I vedtaket heter det at skolen tar kontakt med kommunen for å få nedsatt en felles arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å legge kunstgras på "hallbanen".

- Arenasituasjonen for fotball er meget vanskelig. Dette gjelder ikke bare for idrettsfag ved Melhus videregående skole, men situasjonen totalt for aldersbestemte klasser i nedre Melhus. Fotball er blitt helårsidrett både for gutter og jenter, og behovet for en ekstra treningsbane er stort, skriver rektor Helge Bjørn Bæverfjord i et brev til kommunen.

Arbeidsgruppe

Skolen foreslår å sette ned ei arbeidsgruppe med to personer fra skolen og to fra kommunen.

- Vi er enige om at det skal settes ned ei felles arbeidsgruppe, og der stiller vi med tre personer, sier rådmann Roy Jevard.

Arbeidsgruppa skal ifølge Jevard se på om det er mulig å få til en kunstgrasbane.