Brevet er sendt til rådmannen i Midtre Gauldal, og dreier seg om ansatte ved kommunens omsorgssentre som kan bli oppsagt ved sentraliseringen.

Delta ber kommunen ta kontakt med nabokommuner for å høre om det finnes ledige stillinger der. I tillegg bør kommunen be NAV gi en orientering om hvordan man leter etter ny jobb, hvilke rettigheter man har og mulighetene for arbeidsledighetstrygd og lignende støtte.