VAR KLARE TIL Å SKYTE: Åtte-ni mann jakter for tida etter elg i Skårvollmarka. Før meldingen om at kvoten til lisensfellingen var brukt opp, var Frank Gallavara (t.v.) og Sverre Moe klare til å skyte bjørnen hvis den skulle dukke opp på ny.