Det skal utføres vegarbeid på E6, mellom Øyen i Rennebu og Garåa i Midtre Gauldal. Arbeidet pågår på mandag kveld, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag morgen, i tidsrommet mellom klokken 21.00 og 06.00. Dette medfører manuell dirigering på strekningen.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.