– Flere kan havne i en økonomisk kritisk kategori enn hva tilfellet var tidligere

foto