13.500 kroner i bot etter råkjøring i Melhus

foto