I løpet av onsdag fikk Melhus registrert 32 nye tilfeller for covid-19, og det er rekord. Det viste seg å være enda flere smittetilfeller enn kommunen hadde fått melding om på onsdag ettermiddag. Enhetsleder Monica Brækken opplyste at kommunen hadde fått melding om 28 nye tilfeller av covid-19, og i tillegg var det 10 positive selvtester. Ifølge enhetsledere er det mange unge som er blitt smittet.

Smitter lett

– I dag torsdag har vi fått melding om 24 nye positive. Det er et høyt tall, men likevel noe lavere enn forventet ut fra den smitten vi har nå. Smittetallet gjenspeiler nok landstrenden. Det vi ser, er at viruset smitter lett. Den ene dagen hadde vi en smittet skoleelev, og den neste var seks smittet, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Brækken viser til at det er høye smittetall i kommuner rundt Melhus.

– Er det planer om noen tiltak i Melhus på grunn av smittesituasjonen?

– Nei, vi avventer til pressekonferansen torsdag kveld klokka 19, opplyser Brækken.

66 testet seg ved den kommunale teststasjonen. Over 22.000 tester er blitt tatt ved den kommunale teststasjonen i løpet av koronatiden. Totalt har Melhus fått registrert 763 smittetilfeller for covid-19 i løpet av koronatiden.

Midtre Gauldal fikk registrert 13 nye smittetilfeller på onsdag og 13 nye på torsdag. Før i uka meldte kommunen om smitteutbrudd på Soknedal skole og smitte på sykehjemmet på Støren. Totalt har Midtre Gauldal fått påvist 349 tilfeller av covid-19 i koronatiden. Folkehelseinstituttet fører statistikk.

Totalt for Melhus og Midtre Gauldal ble det registrert 45 tilfeller av covid-19 på onsdag. Det er også mye smitte i nabokommuner. Melhus står nå registrert med 770 tilfeller av covid-19 i koronatiden.