Merket koronaknekken særlig på én av bomveiene i Trøndelag

foto