Advarer mot helgeutfart på fylkesveiene i Trøndelag

Ras over fylkesveg 6578 ved Lundamo, januar 2022 Foto: Ida Ulvik Rønninngen, Trøndelag fylkeskommune