Mange flere forhåndsstemmer i Melhus enn i Midtre Gauldal

foto