Kostet nesten to milliarder - skal forsyne hele Norge

Det er en svært moderne fabrikk Norsk kylling har bygget i Furumoen. Mye av samlebåndsproduksjonen er automatisert. Foto: Norsk Kylling