Danket ut 27 søkere: Skal passe på nasjonalparken

foto