– Vårt inntrykk er at mange ungdommer relativt lett kan få tak i narkotika