Ifølge en rapport fra Statkraft er steinblokka på 5x10x1,5 meter. Det innebærer en enorm tyngde. Og dundrende på veg ned mot bygningen, kan man bare tenke seg hvilke skader den kan utrette.

- Det er definitivt ingen god følelse å ha den hengende over seg. Faller den ned, vil den trolig havne rett inn på soverommet til mora mi, sier daglig leder ved Aarvik Bil, Ole Elling Aarvik, som påpeker at mindre steiner flere ganger har falt ned, noe også Statskraft besiktigelse understreker.

Ringer før smellet

Både Aarvik, mora Eli, og de ansatte på verkstedet er urolig med tanke på at det sprenges i fjellet (Brekktunnelen) i forbindelse med nye E39.

- Skanska ringer før de skal sprenge, slik at mor mi rekker å gå ut på parkeringsplassen her. Det er tydelig at de også tar dette alvorlig, forteller Aarvik.

Det har også hendt at arbeidet på dagtid har blitt stoppet på grunn av sprengning. Men det misliker biloppretteren.

- Det er uholdbart at vi skal stanse arbeidet å gå ut når de skal sprenge. Skjer det igjen, kommer jeg til å fakturere 600 kroner timen per mann til Skanska. Vi taper jo masse tid og penger på dette, understreker han.

- Kan gå liv

Aarvik forteller at en nabo til verkstedet mener at sprekken mellom steinblokka og fjellet har blitt større og større de siste åra, mest trolig som en følge av frostspregning.

- Jeg tok opp dette problemet med vegvesenet allerede i 1996 da planene om ny veg ble presentert. Hvem skal ta ansvaret om blokka faller ned? Skadene vil beløpe seg til millioner av kroner, og i verste fall kan det gå liv, advarer Aarvik, som er redd for at han bare blir sendt mellom instansene fordi ingen vil ta ansvaret.

Aarvik har vært i kontakt med både vegvesenet, kommunen, lensmannen og Statkraft om problemet. Han skjønner at det er vanskelig å iverksette sikkerhetstiltak mot steinblokka som henger oppe i fjellsida. Men noe må gjøres før det er for sent, poengterer han.

- Jeg føler vi ikke kan gjøre noe mer nå. Nå får vi vente å se hva som skjer, sier han.

PS! Fortsettelsen av spregninga i Brekktunnelen (1280 meter) starter i månedsskiftet februar-mars.

Selmer Skanskas ingeniørgeologiske rådgiver, Statkraft Grøner AS, har gjennomgått en besiktigelse for å avklare de påpekte forhold.

Hovedkonklusjonen er at ytre virkende prosesser (frostspregning, utvasking m.m) over tid vil nedsette stabilitet av enkeltblokker som til slutt vil falle ned. Belastninger fra spregningsarbeidet er vurdert å ha svært liten betydning med de rystelseskrav som er registrert så langt.

Vurderer sikkerheten

Selmer Skanskas ingeniørgeologiske rådgiver, Statkraft Grøner AS, har gjennomgått en besiktigelse for å avklare de påpekte forhold.

Hovedkonklusjonen er at ytre virkende prosesser (frostspregning, utvasking m.m) over tid vil nedsette stabilitet av enkeltblokker som til slutt vil falle ned. Belastninger fra spregningsarbeidet er vurdert å ha svært liten betydning med de rystelseskrav som er registrert så langt.

USIKKER: Ansatte ved Aarvik Bilhar selv måtte ta pause i arbeidet for at spregning skulle skje. Fra venstre: Joar Evjen, Odd Are Skogstad, Einar Dahle, Eivind Gjønnes, Trond Garberg, Arnt Roger Aas og Ole Elling Aarvik.