Kristin Johnsen Grytdal fra Hovin har knapt rukket å bli varm i stolen i rådhuset, før hun lanserer ny fritidsklubb som det første resultatet av kommunens satsing på det en i kommunal sjargong omtaler som forbedringsområde barn- og unge.

I det ligger de folkevalgtes ambisjoner om en forbedring i tilbudet til barn- og unge, og det er dette Kristin skal forsøke å realisere i konkrete tiltak. Tiltak som barn- og ungdom setter pris på.

Hun sier at dette ikke er noe som bare kommer ut av ingenting. Hun forventer at målgruppa sjøl gir uttrykk for tanker og ønsker. Hun har allerede kontaktet skolene i kommunen og håper etter hvert å kunne besøke alle elevrådene for å registrere deres ønsker. Hun tar også gjerne mot besøk på rådhuset.

Oppklaring om ungdomsrådet

¿ Det er mange uklarheter omkring mandat og saksomfang. Vi må nå prøve å finne de rette arbeidsoppgavene for ungdomsrådet, slik at de føler de deltar i noe ¿vettugt¿, smiler Kristin som skal i møte med ungdomsrådet 10. mars, med ordføreren til stede. Hun håper ungdommen stiller, ikke minst fordi de i møte med ordfører kan få båret sine hjertesaker helt til topps i det politiske hierarkiet.

Fritidsklubben

Etter å ha avklart med rektor ved Hovin skole og styret for samfunnshuset, som var velvilligheten sjøl, får fritidsklubben disponere den samlede bygningsmassen i den grad det er behov.

Men skulle det blir en realitet av planene, var klubben helt avhengig av at foreldrene stilte opp. Tilbudet gjelder for elever fra femte klasse til og med sjuende klasse. På Hovin vil det si 59 elever. Samtlige fikk brev med heim med krav om svar neste dag: Kristin liker å sette tempoet opp! 46 av elevene hadde med seg positiv tilbakemelding, - og var ikke det flott, sier Kristin.

Fritidsklubben var allerede langt på veg en realitet. Det er nå fastsatt at medlemmene skal betale 20 kroner per kveld. Dette for å dekke opp utgiftene til et måltid i løpet av kvelden. Noe annet skal ikke koste penger. Og på grunn av at foreldre stiller opp, kan det tilbys sjakkopplæring, sløyd, fluebinding, teatersport. Det vil bli biljard, bordtennis, dans og spill. Klubben får tilgang til SFO sine spill og det kan bli mer, avhengig av foreldrenes og barnas oppfinnsomhet, skjønner vi. Nye forslag er velkomne. Skøytekvelder og grillfest er det også allerede lagt planer om. I og med at så mange foreldre stiller opp, vil hver enkelt slippe med en kveld på denne siden av sommerferien.

Kristin forteller også at FAU ved Hovin skole har bevilget et beløp som holder til å dekke de nødvendige startutgiftene.

Hun røper også at hun har kastet sine øyne på fritidsklubben på Lundamo, som i dag er svært dårlig besøkt. Hun vil prøve å få liv i den. Denne er et tilbud til barn- og unge på Lundamo, Hovin og Ler. Hun utelukker ikke at erfaringene fra Hovin kan videreføres. Ja, kanskje til og med at ungdommene fra Lundamo og Ler kan besøke klubben på Hovin.

Effektiv: Kristin Johnsen Grytdal er helt fersk som kommunal kulturarbeider med barn og unge som målgruppe. Likevel lanserer hun allerede ny fritidsklubb på Hovin, og mer kan det bli