Mannskaper fra Melhus rykket ut med en vannvogn da det begynt å brenne i et gårdsbygg på Byneset klokka seks i morges. Driftsbygningen brant ned til grunnen, men brannmannskapene greide å hindre spredning til enebolig like ved. Det var ingen hjemme på gården da det begynte å brenne og heller ikke dyr i gårdsbygget, skriver adressa.no

Les saken her