Strekningen fra Øysand til Thamshavn egner seg godt både for sykling og padling. Ruta er på ca 2,5 mil, og følger veien som i dag heter fylkesvei 800, men som var E39 fram til veien ble lagt om i 2005.

Historiske områder

Det er fullt mulig å gå denne turen også, og legge inn en overnatting eller to, eller ta det helt med ro på sykkelen eller i kajakken. Dette er en fin vei å ta seg tid langs, og legge merke til alt som finnes her, som vi aldri la merke til da veien var sterkt trafikkert.

Les også: Gå pilegrimsleden gjennom hele Skaun

Mellom Øysand og Brekka i Buvika for eksempel, er det rester etter planene som tyskerne hadde for «Neu Drontheim» på Øysand. Her er spuntvegger og hull i berget synlige fra sjøkanten, utenfor de siste svingene før Buvika. Langs Buvikfjæra er det fine bademuligheter, og det går også an å fiske hvis man følger elvestien et stykke oppover Vigda fra Saltnesøra. På den andre siden av Vigda er det en flott strandpromenade med tilhørende grøntareal.

Mølla i Buvika er et landemerke, både historisk og i vår tid. Den ble etablert i 1878, og er ennå i drift.

Idylliske Børsa

Mellom Buvika og Børsa passerer veien Mannsfjellet, og på toppen av dette ligger Olstadvikingens grav, som ble oppdaget i 2014.

Bakkløkkaia på Langtangen nedenfor Ramberget ble bygget i mellomkrigsårene, og herfra ble det skipet kvarts til smelteverket på Thamshavn.

Les også: Med heftig utsikt utover hele Øysand

I Børsa går veien forbi Børsøra, ei idyllisk halvøy ved utløpet av Børselva. Midt på 1600-tallet var det 34 hus her, men rundt 1800 hadde området blitt et fiskevær med ca 65 beboere. De eldste husene som står i dag er fra 1700-tallet, og til sammen er det nå ca 20 hus igjen. De fleste er fritidsboliger, men også noen helårsboliger.

Like bortenfor er Børsa båthavn, og her er det åpen kiosk og muligheter for å låne grill til egen mat. Enda litt lenger nordvestover ligger Æleslykkja, hvor Eliløkken bruk var i drift i årene 1945 til 2004. Bedriften begynte som båtbyggeri, men ble fra 1952 drevet som sagbruk og høvleri. I dag er området overtatt av to store boligprosjekter, og salgshallen har blitt fotballhall.

Eldgamle Viggja

Videre går ferden mot Viggja. Viggja er et av de eldste gårdsbrukene rundt Trondheimsfjorden, og den var svært sentral i middelalderen. Ved det første veikrysset ligger rester av en gammel husmur fra 1100-tallet.

Kirka som sto på Viggja til 1857 var hovedkirka i Børsa prestegjeld, men den ble da flyttet til Børsa. Der Viggja-kirka sto, står det i dag en bautastein over Viggjaætta.

Les også: Det vennlige fjellet

I 1567 ble Viggja lagt til Reinsklosteret, som så mange andre gårdsbruk i Trøndelag, og på 1700-tallet så bruket faktisk ut som en liten landsby.

Bademuligheter og sydenfølelse

Etter Viggja går turen forbi Tråsåvika camping, en idyllisk plass med sandstrand og hytteutleie, i tillegg til plass for telt og campingvogner og -biler. Her er det også kafé, og middagsservering i sommerhalvåret.

Grønlandsskjæret åpenbarer seg så mot fjorden litt lenger sørvestover, og dette er et yndet utfartssted sommers tid. Kritthvit korallsand er kjørt hit og fordelt utover stranda, noe som gir litt sydenfølelse i trøndersommeren.

Etter dette er det bare et lite stykke igjen, før fylkesvei 800 når Thamshavn, og turen er ved veis ende.

Kilde: På tur i Skaun - En guide over turmuligheter i kommunen

POPULÆRT: Grønlandsskjæret er et populært badested om sommeren. Med den sandstranda er det rene sydenstemningen. Foto: Per Arnt Tødaas