Hølonda menighetsråd forsøker å få stanset en bondes planer om å bygge et kyllingfjøs helt inntil Hølonda kirke. Rådet vil ha forhandlinger med bonden, og om det ikke fører fram, vil rådet at Melhus kirkelig fellesråd sender saken til biskopen.

- Hølonda menighetsråd fraråder planer for oppføring av et kyllingfjøs så nær Hølonda kirke. Dette på grunn av estetikk, støy og luktproblematikk, heter det i vedtaket fra menighetsrådet.

Bonden kan få bygge kyllingfjøs, mener rådet. Men da vil rådet at fjøset plasseres "betydelig lengre fra kirka" enn det bonden har planlagt.

I det siste har det strømmet på med søknader til Melhus kommune om byggetillatelse for kyllingfjøs.