Administrerende direktør, Frode Marthinsen, kan fortelle at det er satt av 40 millioner kroner i Norsk Kylling i 2013, for å oppgradere produksjonslokalene på Støren.

Av dette er i overkant av halvparten til ventilasjons- og temperaturtiltak, og resten skal blant annet brukes til å sikre dyrevelferden.

- Vi produserer forsvarlig i dag også, men vi ønsker å være mer robuste i fremtiden, uttaler Marthinsen.

Norsk Kylling er en bedrift i stor vekst, og produksjonsvolumet øker med 15 prosent hvert år.

INVESTERER: Norsk Kylling investerer 40 millioner i oppgradering av lokaler i 2013.