Fire av fem nordmenn vil ikke ha fri ferdsel med snøscooter i skog og fjell. Det viser en fersk undersøkelse om nordmenns friluftsvaner.

80 prosent av de spurte er helt eller ganske uenige i at det skal være fritt fram for snøscootere, og enda flere (85 prosent) vil ha forbud mot fri ferdsel av kjøretøy på barmark i sommersesongen.

– I et stille vinterlandskap er det en menneskerett å bli spart for støyen fra motorisert ferdsel, sier styreleder Øystein Dahle i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) i en kommentar til undersøkelsen, som Synovate har gjort for FRIFO og Direktoratet for naturforvaltning.

– Lyden fra ett kjøretøy kan være nok til å ødelegge en turopplevelse, sier han.

Dahle er mest kritisk til fri ferdsel på barmark, for der kommer sporene i naturen i tillegg.

– Vi kan venne oss til nesten alt, men vi må ikke venne oss til fri motorisert ferdsel i naturen, og noen må heise et varselflagg, sier han.

Stillheten viktigst

Undersøkelsen viser at den viktigste motivasjonen for å drive friluftsliv er de såkalte kontemplative verdier.

– Folk sier at det viktigste med friluftslivet er å oppleve naturens stillhet, å komme ut i fri natur, vekk fra støy og forurensing og å komme bort fra mas og stress.

Siden 1987 er antall snøscootere i Norge blitt fordoblet til over 63 000, og barmarkjøretøyene har økt fra et fåtall til 20 000.

– Begge typer kjøretøyer brukes ofte i de samme områdene, og problemene er størst i Nord-Norge, sier Dahle.

Ny lov på trappene

Selv om det norske folk ønsker en restriktiv motorferdselpolitikk i utmark, har flere partier signalisert at de kan tenke seg å overlate reguleringer til den enkelte kommune.

– Dette vil erfaringsmessig bety større frislipp av tillatelser og er en trussel for alle som søker naturens stillhet og ro, sier Dahle.

Han mener det er viktig å skille mellom ren fornøyelseskjøring og nødvendig, nyttig kjøring som kan bidra til å opprettholde bosettingen i utkantstrøk.

– Vi må ikke bli fundamentalister, men det er viktig å verne om naturens egen sjel og rytme, sier han.

– Vi frykter at økt snøscooterkjøring også vil øke presset på barmarkskjøring i sommersesongen. Dette påfører naturen skader og stor slitasje. Politikere må lytte til flertallet i folkeviljen og føre en restriktiv motorferdselpolitikk, sier Øystein Dahle i Friluftslivets fellesorganisasjon.

SNØSCOOTERE: Illustrasjonsfoto: Gunn Heidi Nakrem