Alle tre hadde søkt om kommunal støtte, og formannskapet har nå behandlet søknadene. Gunnar Krogstad (Ap) og Lillian Thomassen (V) meldte seg inhabile under behandlinga siden de begge er knyttet til Hovin kulturfestival. Formannskapet har enstemmig vedtatt at søknadene avslås av økonomiske årsaker.

Melhusfestivalen søkte om 50.000 kroner til bankgaranti til vakthold og sperregjerde. Hovin kulturfestival søkte ikke om noe spesielt beløp, mens Lundamofestivalen søkte om 200.000 kroner til leie av scene, lyd og musikk, og klargjøring og sikring av festivalområdet.