Fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) vil arbeide for å sikre mer penger til Bennavegen på Kvål slik at i alle fall flaskehalser fjernes.

Nylig laget Statens vegvesen som et strakstiltak nye møteplasser og satte opp autovern på fylkesvegen mellom Kvål og Stenset på Hølonda. Resultatet ble at veien ble innsnevret, og lokalbefolkningen er opprørt over at veien er blitt enveiskjørt på denne strekningen. Aarbergsbotten som sitter i komiteen for samferdsel på fylkesplan, mener at veien skal være trygg uansett trafikkmengde.

Hun reiste derfor spørsmål om Bennavegen (fylkesveg 695) i fylkesutvalget sist tirsdag. Statens vegvesen har tidligere sagt at det utførte arbeidet skal suppleres med fjerning av fjell for å øke veibredda. Men samtidig sier vegvesenet at trafikkmengden er så liten at det ikke blir kapasitetsproblemer der veien er innsnevret.

Aarbergsbotten ønsker å få utredet hva det vil koste å få utbedret flaskehalsen, og om det kan settes opp varselsskilt slik at veifarende blir klar over at veien blir innsnevret og at det kan medføre trafikkfare. Videre ber hun om at det blir gitt tilbakemelding om eventuelle ulykker i vinter slik at det kan settes inn tiltak.