Ungene på Tranmæl i Melhus gleder seg til å begynne på skolen igjen, men de gleder seg ikke til å gå til skolen. – Bruk litt skjønn og fornuft, er foreldrenes oppfordring til kommunen som nekter å gi ungene sikringskjøring.

– De som bestemmer sitter inne på kontoret sitt og ser på et kart. Vi får bare beskjed om at det ikke er langt nok til skolen for at ungene skal få sikringsskyss, forteller Tone Askimdal.

Til sammen sju unger i alderen sju til tolv år må dermed gå den lange, bratte og smale veien fra Tranmæl til Gimse skole. Strekningen er nemlig noen hundre meter for kort til at ungene har rett på fri skyss.

– Det er en del trafikk her og på grunn av gårdsdrift er det også en del store biler. Det er veldig uoversiktlig i svingene, og det kan fort skje ulykker, sier Ole Johan Askimdal.

– Om vinteren blir dessuten veien enda smalere og det fins ikke gatelys her. De lange, øde strekningene gjør at vi bekymrer oss for at det skal hende ungene våre noe, sier Tone Askimdal oppgitt.

Vil kjempe

En stor del av veien er dessuten motbakke for ungene som skal til skolen. Det betyr at det gjerne tar en times tid for de minste ungene før de er på plass på skolen. At ungene ikke har lov til å sykle til skolen før de er tolv år, gjør ikke saken bedre. Ole Johan Askimdal har selv måttet gå fra jobb for å forsikre seg om at ungene kommer seg hjem, og foreldrene sier de er avhengige av almisser for å få ungene til og fra skolen.

– Klassen til Hanne skulle egentlig ta en tur hit før sommeren, men læreren syntes det var for langt å gå med en femteklasse. Det var snakk om én tur, ungene våre må gå den strekningen hver dag, forteller Gunn Marit Kimo.

Kampen om sikringsskyss har pågått i mange år. På et tidspunkt fikk Kimo beskjed om at hun burde vurdert hvor hun bosatte seg.

– Det syns jeg ikke er noe særlig god tilbakemelding å få, og det gav meg bare mer lyst til å kjempe, sier hun.

Ønsker alternativer

Foreldrene på Tranmæl fikk avslag på sin søknad om sikringsskyss i sommer. De har anket avgjørelsen, og saken skal opp igjen i september. Gunn Marit Kimo har nå levert bilder både til kommunen og politiet for å vise hvordan forholdene kan være når tungtransport kommer kjørende på den smale grusveien. Om ikke ungene får fri skoleskyss, etterlyser i alle fall foreldrene et alternativ til hvordan det er nå.

– Vi trenger ikke nødvendigvis få slengt busskortene etter oss, men vi har ingen busser vi kan betale for at ungene kan bruke engang, sier Tone Askimdal.

Det eneste alternativet til å kjøre ungene selv er å bestille drosje til rundt 200 kroner per tur.

– Uaktuelt, mener foreldrene.

– Avgjørelsen om at ungene ikke får skyss er tatt på et kontor, det er ingen som har vært på befaring her. Vi ønsker at det blir gjort en befaring sammen med en representant fra oss foreldre, sier Ole Johan Askimdal.

BEKYMRET: Foreldrene Ole Johan Askimdal, Tone Askimdal og Gunn Marit Kimo (bak) er redde for sikkerheten på skoleveien til Alexander (framme til venstre), Maria og Ronja Askimdal og Hanne og Martin Kimo.
TRANGT: Skoleveien som ungene bruker er bra trafikkert, blant annet av tungtransport. Om vinteren blir veien enda smalere på grunn av brøytekanter, og om våren er gresset så høyt at det blir vanskelig å se ungene. Foto: privat