Trondheim flyklubb søkte i 2006 om å få bruke gamle Fremo leir til flysportsenter. Nå kommer saken endelig opp for formannskapet, og rådmannen anbefaler avslag.

Rådmannen mener at det må tas hensyn til grunnvannsforekomsten på Fremo, at flysportsenteret vil gi støy og at viltbestanden i området vil bli forstyrret.

Ifølge søknaden Trondheim flyklubb har kommet med, skal det lages ei 750 meter lang og 80-100 meter brei flystripe. I tillegg trenger de hangar samt administrasjons- og klubbhus. Klubben har planer om å bruke en av bygningene i Fremo leir til hangar. Motorsportsenteret på Bollandsmoen blir berørt, og tre av de nordligste sløyfene på scooterbanen er tenkt endret til flystripe.

I forbindelse med spørsmål om å få utarbeide reguleringsplan, er det kommet inn mange merknader. NMK Melhus vil blant annet ikke akseptere at flyplassen blir lagt på deler av deres motorbane. Orienteringslaget Gaula spør om det er behov for to småflyplasser i et så lite område (den andre er på Kvål), Trondheimsregionens friluftsområde er imot, og det samme gjelder Fremo vassverk. Videre er det laget flere underskriftskampanjer mot flyplassen, og en rekke privatpersoner har uttalt seg negativt.

Flyklubben har i sitt svar pekt på at de positive sidene ved en flyklubb i området vil overstige de negative sidene. Saken kommer opp i formannskapet på tirsdag.