Overgangen på Kvål ser faktisk ut til å bli ferdig med det første.

Sikker kryssing av E6 gjennom Kvål sentrum har vært en politisk mare. Under forrige valgkamp, altså for fire år siden, var den en het sak fordi lite eller ingenting så ut til å skje. Så begynte det endelig å dukke opp forslag, og det ble lansert både undergang og brukt bru. Undergangen mente ordføreren som bor på Kvål, kunne bli et skikkelig høl.

Rullestolbrukere var bekymret for den bratte stigningen opp til en annen foreslått kryssing. Rosmælen skole har brukt personalressurser på å geleide skolebarn over lyskrysset i sentrum. Selv om fotgjengerfeltet er lysregulert, har folk følt seg utrygge siden trafikken er så stor og lyset ikke gjelder trafikk som kommer fra Kvål sentrum. Overgangen har gjentatte ganger vært oppe til politisk behandling.

Nå er det altså kommet så langt at det faktisk blir bygd en overgang. Det er lagt fundament for gang- og sykkelvei fram til selve brua. Avdelingsingeniør Elisabeth Cathrine Sørli i Melhus kommune opplyser ta støping av fundament er i gang. Moelven skal levere elementene til brua som vil bestå av limtre, gitterrister og rekkverk. Sistnevnte vil bestå av stålstolper og flettverksgjerde. Slik kan fotgjengerne gå høyt og trygt over E6-trafikken.

Firmaet Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen Trondheim, Plan Arkitekter og entreprenør Tor Borten Maskin er involvert i bygginga. Sørli opplyser at brua og veisystemet skal være ferdig i midten av desember.

SIKRERE: Selv om det blir litt avstand fra Kvål sentrum og den nye gangbrua, vil den bety mye for de myke trafikantene.