Det er nå et sikkert faktum etter at Arbeiderpartiet hadde representantskapsmøte tirsdag kveld og der kom fram til enighet om å droppe innføring av eiendomsskatt. Ap’s gruppeleder John Morten Laugsand vil foreløpig ikke si noe konkret om hvordan partiet løser problemet med inndekning av de 2,3 millioner kroner som rådmannen har anslått som årlig kommunal inntekt fra eiendomsskatten.

Er funnet grep

Men til Trønderbladet understreker Laugsand at det er funnet fram til grep som gjør at det ikke er nødvendig å ty til eiendomsskatt. På grunn av kvalitetssikring av tall ønsker Ap’s gruppeleder å vente litt med offentliggjøring av forslag som skal komme istedenfor eiendomsskatten.

Arbeiderpartiet har vært i kontakt med fellesborgerlig gruppe (Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet) og fått støtte. Dermed er et klart flertall sikret for å hindre at eiendomsskatt blir innført på Støren.

Selv om kommunestyret ved forrige økonomiplanbehandling ga klarsignal til rådmannen om å utrede muligheten for innføring av eiendomsskatt på boliger var ikke det ensbetydende med at det skulle innføres.

Les mer i papiravisa torsdag 1. september

Tommelen ned: Et stort flertall av politikerne vender tommelen ned for innføring av eiendomsskatt på Støren, forteller Ap’s gruppeleder John Morten Laugsand.