Mange turgåere ser fram til å få en tursti langs Buvikfjæra, og en av dem sier at det blir supert å få en slik turmulighet. Ideelt sett skulle stien gått helt til Øysand, mener turgåeren. Det er laget sti på ei fylling på strekninga Vigda-mølla og der er det også laget fugletrapp for å hjelpe fuglene opp på land i mytetida. Fyllinga er anlagt for å dempe presset fra leirmassene og veibygging i Saltnesgrenda, og den er lagt i fjæra. Nå har kommunen planer om å videreføre turstien med ei gangbru over Vigda og ei fylling videre mot øst. Ifølge planen skal det legges til rette for båtopptrekk og flytebrygge i den østlige delen av Buvikfjæra (mot Brekkberga).

Høy fylling

Når fyllinga er lagt langs Buvikfjæra, vil hele selve strandsonen være dekket av fyllinga. De som bor langs Buvikfjæra, vil få fyllinga og turstien helt inntil hagene, og det vil ikke være mulig å trekke opp båtene fordi de i så fall må trekkes opp den bratte fyllingsskråninga og over turstien. I forslag til reguleringsplan skriver kommunen følgende:”Mye av strandkarakteren er intakt. Fjæra kan i dag - foruten til virksomhet rundt båter og brygger - brukes til lek og turgåing, men hindres av de private anleggene i forbindelse med båtopptrekk. Disse er ikke forenlig med en opprusting av området med et mål om allmenn ferdselsrett. Noe må også karakteriseres som ren forsøpling”. Ole Elling Aarvik er blant dem som har tinglyst rett til naust i tilknytning til eiendommen som grenser til Buvikfjæra. I det tinglyste dokumentet står det at han har rett til å ha båt og enerett til grus og rekved i fjæra. Eiendommen har siden 1946 hatt båtopptrekk i fjæra.

Helt imot

- Jeg er helt imot turstien og fyllinga, og kommunen frarøver oss ei strandtomt. Jeg har fått taksert huset, og det vil være minst en million kroner mindre verdt om turstien kommer. På vestsida er det en tursti som ingen går på, og vi har en vei med fortau som ingen går på. Kommunen burde heller bruke pengene på hjemmehjelp enn på noen få sjeler som skal gå på tur, sier Aarvik. Aarvik sier at beboerne endelig ble kvitt støyen fra E39, og at de har bygd husene sine slik at uteaktivitene er rettet mot sjøen. Familien på fire har bygd seg stue med glassvegger i tilknytning til garasjen som har garasjeport mot sjøen, slik at båter kan trekkes inn i garasjen. Fra stua har de flott utsikt mot fjorden. Blir det tursti, vil de få turgåerne omtrent rett utenfor stuevinduet. - Rett utenfor huset vårt er det oppholdssted for fuglene om natta. Hele vinteren ligger gjessene rett nedenfor oss, og om dagen flytter de seg bort mot Vigda (bildet) og utløpet. Det gikk ikke an å legge en vei i fjæra for fuglenes skyld, men det går an å legge ei fylling, sier Aarvik.

Rettsak

Han mener at folk heller kan gå langs fortauet, og at kommunen kan lage et friluftsområde i østre del av Buvikfjæra. Gjennom sin advokat har de bedt om at reguleringsplanen enten blir utsatt eller frafalt. Skjer ikke det, er familien villig til å reise rettssak og kreve en større erstatning. Tvinges familien til å trekke opp båten i østre del av fjæra og legge den der, vil de ha erstatning slik at dette ikke koster dem noe ekstra.

Les mer i torsdagsavisa.

REAGERER: Ole Elling Aarvik bor like ved Buvikfjæra, og han er helt imot den planlagte turstien. Stien skal legges på ei fylling som vil dekke til hele strandsona i Buvikfjæra og den vil være på høyde med Aarviks hage.